Pokladničné systémy
Untitled document

Dňa 1.3.2009 nadobudol účinnosť vo všetkých paragrafoch nový zákon o registračných pokladniciach č.289/2008 Z.z, ktorý nahrádza vyhlášku č.55/1994 a jej nasl. novelizácie. Tento zákon stanovuje nové podmienky používania registračných pokladníc pri evidencii tržieb, ako aj postavenie a činnosť servisných organizácií, prináša zásadné zmeny a nové povinnosti pre daňové subjekty ohľadne používania registračných pokladníc. V období od 1.3.2009 do 31.12.2010 sa podnikateľ môže rozhodnúť, podľa ktorej právnej úpravy bude evidovať tržby. Po 1.1.2011 však budú musieť podnikatelia používať už len registračné pokladnice, ktoré spĺňajú technické požiadavky a parametre podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Nový zákon však neznamená automaticky kúpu novej pokladnice.Úprava bude spočívať v doplnení pokladnice fiskálnou pamäťou (prípadne prevádzkovou pamäťou a komunikačnými obvodmi), prestavení tlačového mechanizmu, zmenou vstavaného softvéru, nezmazatelným zápisom požadovaných údajov do fiskálnej pamäte, označení pokladnice plombou daňového riaditeľstva a novým certifikátom. Úprava počítačových pokladníc s bločkovou tlačiarňou bude ešte náročnejšia. Niektoré typy tlačiarní uvedených na tejto stránke bude možné upraviť tzv. fiskalizáciou - doplnením základne s riadiacou elektronikou, fiskálnou pamäťou a zákazníckym displejom. Výber typu riadiacej elektroniky závisí od podpory Vášho softvéru. V prípade, že Váš typ tlačiarne nie je možné upraviť, bude nutné použiť novú fiskálnu tlačiareň. Samotná úprava pokladníc však je technicky i časovo náročnejšia ako bol prechod na menu euro.

Preto je veľmi dôležité, aby majitelia registračných pokladníc neodkladali úpravu pokladníc na poslednú chvíľu a zabezpečili si realizáciu úprav priebežne.

Fiškalizácia registračných pokladní

 • Fiskalizácia elektronickej registračnej pokladnice, je doplnenie fiskálneho modulu a pamäte do elektronickej registračnej pokladnice, ktoré môže vykonať iba servisná organizácia. Pri doplnení modulu sa elektronická registračná pokladnica vynuluje.Následne je potrebné servisnú knihu pokladnice so zapísaným servisným strediskom z aevidovať na príslušnom daňovom úrade.  Je na Vás pre ktoré servisné stredisko z Vášho okolia sa rozhodnete.
 • Elektronická registračná pokladnica musí mať novú neporušenú plombu z DÚ, nový certifikát a fiskálnu nálepku/logo - vykonáva servisná organizácia.
 • Pred začatím/účtovaním na elektronickej registračnej pokladnici musíte zaevidovať vklad do pokladne. Doklady o vkladoch sa uchovávajú 1 rok. V prípade kontroly a zistenia, že v elektronickej registračnej pokladnici je viac hotovosti ako na uzávierke, hrozí pokuta.
 • Všetky príjmy musia byť evidované prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice. Aj príjmy z vystavených faktúr. Bloček z elektronickej registračnej pokladnice nahrádza príjmový doklad.
 • Uzavretie zmluvy so servisným strediskom o povinnej údržbe elektronickej registračnej pokladnice. Elektronická registračná pokladnica informuje užívateľa o termíne údržby. Ak sa nevykoná do 2 mesiacov od informovaní, elektronická registračná pokladnica sa zablokuje. Orientačná cena údržby bude 35.- EUR + DPH za rok.
 • Opravy a úpravy elektronickej registračnej pokladnice môže vykonávať iba servisná organizácia uvedená v servisnej knihe.
 • Nie je potrebné uchovávať pásky/kotúčiky pre kontrolu. Robia sa len uzávierky. Všetky informácie sa uchovávajú v elektronickom žurnály, ktorý sa archivuje. V elektronickej registračnej pokladnici bude už len jedna páska.
 • Bločky/uzávierky musia byť čitateľné 10 rokov. Pozor! Informujte sa či pásky, ktoré používate garantujú túto povinnosť.
 • Fiskálna pamäť má kapacitu na približne 5 rokov/1825 uzávierok. Potom ju bude treba vymeniť. Orientačná cena 30.- EUR + DPH. Bude ju treba vymeniť vždy aj pri zmenách vlastníka, zmene platcu či neplatcu DPH, identifikačných údajov, obchodného mena a podobne.
 • Elektronická registračná pokladnica nesmie mať poškodenú plombu.
 • Počas poruchy elektronickej registračnej pokladnice musíte po jej oprave „doblokovať“ paragóny do elektronickej registračnej pokladnice.
 • Kniha pokladnice sa uchováva po dobu 10 rokov.

Požiadavky na podnikateľa:

 • jednoznačne označovať tovary a služby
 • oznámiť poškodenie plomby inak je registračná pokladnica považovaná za neoznačenú podľa zákona
 • do dvoch mesiacov od zobrazenia informácie o povinnosti údržby dať vykonať údržbu pokladnice
 • vydávať paragóny pri poruche a okamžite nahlásiť poruchu, zaznačiť ju do knihy pokladnice a dohodnúť sa na doručení pokladnice servisnému stredisku alebo oprave na mieste
 • zabezpečiť ochranu pokladnice a dát
 • uchovať dáta kontrolného záznamu v elektronickom tvare po dobu určenú zákonom na médiách, na ktorých je uchovanie garantované
 • uchovávať doklady „NEPLATNÝ DOKLAD" a „VKLAD" po dobu 1 roka
Na stiahnutie

Otázky a odpovede
k problematike používania elektronickej registračnej pokladnice (ERP)
po 1.1.2012


<<<: Servis
Nasledujúca stránka: Fiškalizácia Vašej pokladne


© Copyright ASSI computer. spol. s.r.o . 2011         Designed by Ghost
Optimalizované pre rozlíšenia: 1280x800 a vyššie
PageRank ikona zdarma