Čítačka žurnálu JOLY

 • archivácia žurnálu: 
  • automaticky po dennej uzávierke *)
  • automaticky po vytlačení účtenky*)
  • automaticky po zaplnení žurnálnej pamäti nad určenú hranicu (napr. menej ako 30% voľnej pamäte pre žurnál)*)
  • okamžite po stlačení tlačidla ŠTART
 • automatická detekcia modelu pripojenej pokladnice a jej komunikačnej rýchlosti
 • prehľadnosť a konzistentnosť uložených údajov aj pri archivácii žurnálov z identických modelov fiškalizovaných pokladníc a s nastaveným rovnakým číslom pokladnice (napr. 5ks Euro100 s číslom 01)*)
 • úplná replikácia komunikačného portu bez obmedzenia spolupráce pokladnice s pripojeným počítačom
 • spolupráca s počítačom: odosielanie uložených žurnálnych súborov, aktualizácia programového vybavenia (firmware), vzdialené nastavenie parametrov
 • minimalizované rozmery (4,7 x 2,5 x 2,5cm) a bezpečné umiestnenie modulu zospodu pokladnice alebo v priestore pôvodne určenom pre návin žurnálnej pásky
 • duálne napájanie – priamo z konektora pokladnice (napr. z vývodu pre skener), z externého adaptéra, alebo oba zdroje
 • jednoduchá konfigurácia parametrami zapísanými v textovom súbore /JOLY.INI na pamäťovej karte microSD©
 • podpora rôznych kapacít interných pamäťových kariet (súčasťou dodávky je microSD© karta s kapacitou 2GB)
 • podrobný návod na použitie nájdete na tomto odkaze

Ďalšie výhody:

 • maximálny počet PLU bez rizika prestojov pri predaji z dôvodu zaplnenia žurnálnej pamäte
 • nulové dodatočné náklady na „archivačných“ pracovníkov a samotnej archivácie
 • jednoduché realizácia „archivačnej“ služby servisnými strediskami podporovaná plnou automatickou detekciou pokladnice a prehľadnou adresárovou štruktúrou
 • vysoká bezpečnosť a minimalizácia rizika straty žurnálnych archívov napr. vplyvom poruchy pevného disku, náhodného vymazania, napadnutia počítača vírusom a pod.

*) funkcia je podporovaná len fiškálnymi verziami pokladníc© Copyright ASSI computer. spol. s.r.o . 2011         Designed by Ghost
Optimalizované pre rozlíšenia: 1280x800 a vyššie